Nyheter & debattinlägg

Statens fastighetsverk fortsätter satsa på solel

Svarta solceller

Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv, som museer, fästningar, slott, teatrar, ambassader och parker. De förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige.

Nu har Statens fastighetsverk har fått i uppdrag av staten att öka tempot och installera fler solcellsanläggningar. De har därför handlat upp ett nytt ramavtal. Utvärderingen baserades på anbudsgivarnas beskrivningar av genomförda projekt där estetik och komplexitet värderades högt. Solkompaniet valde att beskriva tre olika lösningar som vi gjort genom åren, fasaden vid Kåkenhus i Norrköping, Frodeparken i Uppsala och kvarteret Taklampan i Hammarbyhöjden. En jury utvärderade bidragen och Solkompaniets bidrag fick högst poäng av alla anbudsgivare.

På bilden ses Kåkenhus i Norrköping.

Har du också ett specialprojekt du vill diskutera? Våra erfarna konsulter hjälper dig gärna! Här hittar du kontaktuppgifter