Nyheter & debattinlägg

Värmen höjde elpriset med 25 procent i juli

Elpriser påverkas av den europeiska marknaden

Nya temperaturrekord på kontinenten under juli ökade efterfrågan på el. Priserna steg eftersom det främst är gas och kolkraft som körs igång för att täcka det extra behovet av el för att kyla ner Europa. Det gör att koldioxidutsläppen ökar och det blir tydligt att solelen, som har sin högsta produktion på sommaren, behöver byggas ut i mycket snabbare takt för att vi ska kunna minska våra utsläpp. De europeiska priserna påverkar även oss i Norden och gjorde att elpriset steg kraftigt i juli till 37 öre per kilowattimme på elbörsen.

Höga elpriser gör att värdet på solelen i Sverige ökar även denna sommar och jag hoppas att det driver på solelboomen i Sverige. På det personliga planet känns det självklart bra att elräkningen i juni och juli innebär pengar tillbaka från mitt elbolaget. Det är kul att berätta för grannarna, säger Johan Öhnell, Solkompaniets ordförande.

Läs vad vi tidigare skrivit om elpriserna