Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Mobilia har Malmös största solcellsanläggning

Mobilia har Malmös största solelanläggning

Solkompaniet har installerat solceller åt fastighetsbolaget Atrium Ljungberg på taket till Mobilia köpcentrum i Malmö. Med sina 2500 kvadratmeter är anläggningen den största av sitt slag i Malmö – och stärker Mobilias vision att bli Malmös grönaste stadskvarter.

Det här är ett viktigt steg i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av såväl närboende som Mobilias besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och själva producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför, säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Malmö.

Med sina 2 500 kvadratmeter är solcellsanläggningen i Mobilia den största av sitt slag i Malmö. Under ett år kommer anläggningen att kunna producera drygt 450 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar den mängd som skulle krävas för att driva en elbil 250 000 mil.

Riktigt stora solelanläggningar, som Mobilias, är viktiga för att få fart på solcellsboomen i Sverige. Det skapar intresse och gör att många får upp ögonen för solel och förstår att det fungerar utmärkt och är lönsamt i Sverige säger Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet som levererat anläggningen till Mobilia.

Solelboomen kom till Sverige 2018. Då ökade den installerade mängden solceller med 78 procent enligt Energimyndighetens statistik. Det innebär, enligt Solkompaniets beräkningar, att marknaden sprängde tre miljardersvallen. I år växer marknaden något långsammare, men kommer ändå att växa med minst 50 procent, enligt Solkompaniets prognos.

Kontakt

Johan Öhnell, Ordförande Solkompaniet 0708-51 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter över 120 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. www.solkompaniet.se Dotterbolaget IBC SOLAR AB är solelgrossister och erbjuder även projekteringsverktyg och utbildning till lokala installationsbolag.  www.ibcsolar.se