Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Solceller i Bromma hjälper Stockholm klara miljömålen

Solceller med utsikt

En ny solcellsanläggning på en av Micasas största fastigheter, Blackebergs gård i Bromma, ger ett fint bidrag på vägen mot ett fossilfritt Stockholm.

Vi är stolta över att kunna ge ett rejält bidrag till Stockholms satsning på solenergiproduktion, säger Michaela Hollis, styrelseordförande Micasa Fastigheter.

Solcellsproduktionen ingår i Stockholms övergripande strategi för att bli helt fritt från fossila bränslen till år 2040. Ett delmål är att öka produktionen av solcellsenergi med 50 procent under femårsperioden 2015 till 2020.

Micasa Fastigheter bidrar med satsningen på solceller till att Stockholms stad kan uppnå sina högt uppställda mål. Solcellsparken i Bromma är en del i bolagets strategi för förnybar el. Till årsskiftet ska fem anläggningar vara i drift. Micasa fastigheter använder den producerade energin till att driva hissar, ventilation, belysning och därmed kan elkostnaderna minskas.

2018 blev något av en solelsboom då den totalt installerade mängden solceller ökade med 78 procent enligt Energimyndighetens statistik. Det innebär att mer än hälften av solcellsanläggningarna som nu finns har installerats det senaste året.

Att Micasa Fastigheter ser till att bidra till att solelutvecklingen fortsätter är viktigt. Alla behöver bidra för att vi ska nå ett mer hållbart samhälle. Just nu ser vi en tydlig trend att flera anläggningar upphandlas samtidigt. Det ökar farten i solelutbyggnaden och leder till ökad effektivitet i projekten som gynnar både beställare och utförare, säger Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet som levererat solelanläggningen.

Stockholm har en ambitiös målsättning att bli en helt fossilfri stad till 2040.

Det är självklart för oss att bidra till att staden når sina mål. Våra hyresgäster kan känna sig trygga med att vi tar vårt ansvar, säger Maria Mannerholm, VD Micasa Fastigheter.

Kontakt
Johan Öhnell, Ordförande Solkompaniet 0708-51 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

Om Solkompaniet
Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter över 120 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. www.solkompaniet.se. Dotterbolaget IBC SOLAR AB är solelgrossister och erbjuder även projekteringsverktyg och utbildning till lokala installationsbolag.  www.ibcsolar.se

Om Micasa
Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter och seniorbostäder. Bestånd: 117 fastigheter. Yta: 1 miljon kvm. Solelproduktionen på Blackebergs Gård motsvarar 15 % av fastighetselen.

Om solelanläggningen
Solelanläggningen består av 400 moduler med en total installerad effekt om 125 kilowatt. Solelproduktionen på Blackebergs gård motsvarar lika mycket el som 300 tv-apparater drar under ett år. (Räknat på plasma-tv, 42 tum på 220 watt som står på 4,5 timmar/dygn)

Bildtext: Solmodulerna på Blackebergs gård i Bromma har kanske Stockholms finaste utsikt?