Nyheter & debattinlägg

Höj värdet på ditt hus med solel

Solkraft - solpaneler på villa

Att solcellsanläggningar höjer värdet på en fastighet är inget nytt. För kommersiella fastigheter har man räknat på det länge genom det förbättrade driftsnettot (läs till exempel Vasakronans resonemang i Dagens Industri) men för småhus har det varit mer osäkert. Visserligen finns gamla studier från USA där man visat på en väsentlig värdeökning även för villor men resultaten har inte gått att applicera på svenska förhållanden.

Nu har det dock kommit en svensk studie som visar på intressanta resultat. Axel Bolin, mastersstudent i Nationalekonomi på SLU, har studerat närmare 8000 solcellsinstallationer och 50000 husförsäljningar i sitt examensarbete kallat “Pricing the Sun – A hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden”. Resultatet visar på att priset för ett hus som förses med solceller ökar med 14 % i snitt. Värdeökningen är därmed långt större än kostnaden för anläggningen själv. Axels egen reflektion över resultatet:

Solceller i sig är en investering som gör att huset blir mer attraktivt vid försäljning. Dessutom sänker de husets omkostnader. Och vilken köpare vill inte ha lägre kostnader?

Utifrån detta resultat kan man konstatera att oron för att solceller skulle kunna minska värdet på villan, exempelvis genom att de förändrar utseendet, är i mångt och mycket obefogad. Tvärtom är det en värdeökande och inkomstbringande åtgärd som uppskattas av de allra flesta och som är här för att stanna.

Källa: Vattenfall

Solel mest omtyckta energislaget

Visste du att 8 av 10 svenskar vill att vi satsar mer på solenergi? Detta enligt SOM-institutet som varje år frågar svenska folket om deras åsikter om olika energikällor. Läs rapporten