Nyheter & debattinlägg

Tillåt interna elnät redan 2021

Solkraft på flerbostadshus

Utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät, som precis varit ute på remiss, innehåller ett antal bra förslag för solel och batterilagring genom att den öppnar för interna nät som ägs av kunderna. Trenden att kunder vill dela gäller självklart även energi och skapar möjligheter både för kundägd solel och lagring av el. Solelkommissionen tillstyrker kraftfullt utredningens förslag att tillåta interna nät mellan flerbostadshus, det kommer göra att dessa tak kan användas optimalt för solel. Det ökar solelen och sänker kostnaden för solel när man kan bygga större anläggningar på de bästa taken.

Vi tycker dock inte att förändringen ska få vänta ända till 2022 som utredningen föreslår. Den är efterlängtad och enkel att införa redan till 1 jan 2021, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Läs mer om utredningen och Solelkommissionens remissvar

Läs vad vi tidigare skrivit

Utredningen kallades förut för Nätkoncessionsutredningen.

Vilka är Solelkommissionen?

Solelkommissionen är ett nätverk som startades år 2015. Idag består vi av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.Tillsammans driver vi på för att förutsättningarna för solel ska förbättras. Vårt mål är att solel år 2030 ska producera tio procent av Sveriges elbehov.

Läs mer om Solelkommissionen 

Här hittar du alla Solelkommissionens remisser och förslag samlade