Nyheter & debattinlägg

EnergiRot till villaägare förenklar utbyggnaden av solel

Solpaneler på svart villatak

Utredningen Mindre aktörer i energilandskapet som leddes av Lise Nordin har varit ute på remiss. Solelkommissionen delar utredningens slutsats att de hinder som mindre aktörer möter idag behöver tas bort för att kunna nå målet om ett 100 procent förnybart energisystem. Vi är också mycket positiva till förslaget att införa en energiRot till villaägare istället för dagens investeringsstöd.

Köerna och osäkerheten är verkligen ett hinder idag för alla privatpersoner som vill ha solceller, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Vi stödjer även utredningens förslag att bredda batteristödet till företag. Batterier idag är där solceller var för tio år sedan och ett stöd skulle kunna sätta fart på batteriinstallationer som är en viktig del i att skapa morgondagens elsystem med efterfrågeflexibilitet, avslutar Johan Öhnell.

Läs hela Solelkommissionens remiss till Infrastrukturdepartementet

Se alla Solelkommissionens remisser samlade här

Om Solelkommissionen

Solelkommissionen startades år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel:

  • HSB
  • IKEA
  • Vasakronan
  • Solkompaniet
  • Telge Energi

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.

Läs mer om Solelkommissionen