Nyheter & debattinlägg

Även solelbranschen påverkas av coronaviruset

Lager med solpaneler på pallar

Just nu är tillgången på solpaneler i Europa mycket begränsad. Alla stora lager är slutsålda och priserna stiger. Anledningen till detta är dels att större delar av norra Europa än normalt varit snöfritt under januari vilket gjort det möjligt att installera i en högre takt. Dessutom har materialleveranser från Kina uteblivit till följd av coronaviruset.

Vad händer?

Kina är det största producentlandet av solpaneler som används i Europa. Produktionen av solpaneler har inte kört igång igen efter det kinesiska nyåret till följd av att man vill minska smittorisken av coronaviruset. Flera stora producenter har förlängt ledigheten efter det kinesiska nyåret med två till tre veckor. Även leveranskedjorna till fabrikerna börjar få problem. I praktiken är det bara volymer som för tillfället är under transport på fartyg som kommer att nå Europa detta kvartal. Det här innebär att det blir en brist på solpaneler i Europa, åtminstone till mitten av april. Med minskat utbud stiger priserna och det är idag oklart hur prisbilden under våren och sommaren kommer att se ut.

Jag är kund till Solkompaniet, hur kommer jag att påverkas?

Solkompaniet har agerat kraftfullt för att säkerställa tillgång på paneler så att våra pågående projekt ska kunna fortgå. Vi har lyckats säkra en del av de sista tillgängliga volymerna. I dagsläget påverkas alltså inte tidtabellen i våra projekt, men om situationen blir långvarig kan sommarens installationer påverkas. Vi gör vårt yttersta för att minimera påverkan för våra kunder. Om du har specifika frågor, ta kontakt med din projektledare.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Solkompaniet

Läs vår artikel om coronakrisen, skriven i slutet på mars