Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: C4 Energi och Solkompaniet bygger solcellspark vid Lägsta punkten i Kristianstad

Skylt för Sveriges lägsta punkt

Nu har C4 Energi och Solkompaniet tecknat avtal om byggnationen av en fyra megawatt stor solpark vid Sveriges lägsta punkt i Kristianstad. Solkompaniet har lång erfarenhet av solcellslösningar och första spadtaget beräknas tas innan sommaren.

Sedan C4 Energis styrelse gav klartecken till projektet med solparken har leverantörer av solcellslösningar fått lämna anbud på totalentreprenad av projektet. Anbuden har granskats och nu är det klart att företaget Solkompaniet ska bygga Kristianstads nya solpark.

Solkompaniet var en av två självklara val i vår slututvärdering. Solkompaniet är en av de ledande aktörerna i Sverige både vad det gäller erfarenhet och kompetens. Det känns tryggt med en entreprenör som kan solparker då det inte har byggts så många i denna storlek i Sverige, säger Göran Thessén som är vd för C4 Energi.

Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell är glad över samarbetet de båda företagen har framför sig.

Kristianstad har mycket bra solinstrålning genom närheten till havet, vilket gör att förutsättningarna för solparken är utmärkta. Att Kristianstad nu får en av Sveriges största solparker kommer att skapa intresse för solel och se till att utbyggnaden av solel ökar i regionen, säger Johan Öhnell.

Nu pågår det arbete som behövs göras innan byggstart och förhoppningen är att solparken ska stå klar efter sommaren i år. Kommuninvånarna i Kristianstad kommer att erbjudas möjlighet att köpa andelar i solcellsparken via en andelsförening och det kommer även finnas möjlighet för företag att direktinvestera i parken eller teckna långa fastprisavtal, PPA-avtal, av lokal solel från parkens elproduktion.

För mer information kontakta gärna

Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet
070-851 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

eller

Rickard Månsson, affärsområdeschef elnät C4 Energi
0733-73 75 81, rickard.mansson@c4energi.se

FAKTA

Solparken kommer att bli fyra megawatt stor och bestå av cirka 12 000 solcellspaneler på en yta av åtta hektar. Den årliga solelproduktionen från parken motsvarar årsbehovet av el till 1 800 elbilar som enbart körs på el. Solparken byggs invid den centrala infarten till Kristianstad från väg E22.