Nyheter & debattinlägg

EU:s nya energigemenskaper möjliggör mer solel

Brf Viva, Göteborg

Solelkommissionen är mycket positiva till EU:s medborgarenergigemenskaper (MEG) som vi ser som ett nytt och viktigt sätt att öka aktiva kunders möjligheter att delta i omställningen till helt förnybart energisystem. MEG är viktiga för att skapa den framtida elmarknad där kunderna är aktiva i att styra, tillföra och dela energi på ett helt annat sätt än idag.

För att det ska bli möjligt i praktiken krävs mer än det Ei föreslår, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Vi vill att MEG ges samma villkor som mikroproducenter, det vill säga att i sin energigemenskap fullt ut få producera, dela, styra och ladda elbilar och betala energiskatt endast för den el som medlemmarna köper in från sitt elhandelsbolag. Vill också att ett regelverk om virtuella elnät införs, det gör det enkelt för kunder att gå med i en MEG och elnätsbolagen behåller ansvar och kontroll över det fysiska elnätet, fortsätter Johan Öhnell.

Ett virtuellt nät innebär att de som är medlemmar i MEG avräknar sina elabonnemang gemensamt genom att det skapas en ny virtuell anslutningspunkt. De virtuella näten innebär även att MEG kan bli större och ha fler medlemmar, vilket är viktigt för att skapa långsiktiga och kraftfulla MEG.

Remiss till infrastrukturdepartementet

Solelkommissionen har lämnat in en remiss till Infrastrukturdepartementet med anledning av Ei:s rapport och förslag till genomförande av EU lagstiftning inom elmarknadsområdet och förnybarhetsdirektivet.
Läs Solelkommissionens remissvar

Vilka är Solelkommissionen?

Solelkommissionen startades år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.

Läs mer om vårt arbete i Solelkommissionen