Nyheter & debattinlägg

Fortsatt solelboom och nya jobb under 2019

Stapeldiagram över solelutvecklingen i Sverige

vårt frukostwebbinarium den 2 april presenterade vi vår analys av statistiken från Energimyndigheten. Totalt finns det nu 700 megawatt solel installerat i Sverige, vilket motsvarar elförbrukningen för 300 000 elbilar som körs 1500 mil per år! Villamarknaden (<20 kilowatt) växte med hela 86 procent och det byggdes 16 000 solelanläggningar. Marknaden för större anläggningar (20-1000 kilowatt) ökade med 48 procent och 2300 nya solelanläggningar tillkom. Tillväxten i bägge segmenten var lägre än 2018, vilket främst beror på den osäkerhet om investeringsstödet som rådde under vintern och våren 2018/2019.

Solkompaniet, som projekterar och bygger större solelanläggningar, växte snabbare än marknaden med 55 procent. Vi har en marknadsandel i vårt segment på 13 procent, vilket vi är riktigt stolta över. Under 2019 omsatte vi för första gången över 200 MSEK i koncernen och visade svarta siffror för andra året i rad. Samtidigt gick vi från 45 till 84 anställda. Solelbranschen skapar nya arbetstillfällen och vår bedömning är att totalt 800 personer under 2019 började arbeta med solel på heltid i Sverige – det är en framtidsbransch!

Läs mer om Solkompaniets tillväxt och flytt till Solhuset i Årsta, Stockholm