Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Solkompaniet växer med solelboomen

Solhuset, Årsta - Stockholm, juni 2020

Solelbranschen ökade under 2019 antalet anställda med 40 procent och totalt 2000 personer arbetar nu med solel i Sverige. Solkompaniet växer ännu snabbare och närmar sig hundra medarbetare och har därför flyttat huvudkontoret till Solhuset i Årsta, Stockholm. Bolaget planerar för en fortsatt årlig tillväxt på 50 procent de kommande åren.

Solkompaniets prognos är att solel fortsätter att växa med 50 procent per år de kommande åren. Förra året omsatte branschen 3,5 miljarder och Solkompaniets bedömning är att den under 2022 spränger tio miljarders gränsen. Det innebär att solel under 2022 kommer sysselsätta 7000 personer och blir en del i att skapa nya jobb i återhämtningen efter corona.

Solelbranschen är ung och det har varit lätt att flytta ut projekteringsverksamheten från kontoren till att jobba hemma under våren. Montagearbetet av solceller på taken sker i små team och det är lätt att hålla avstånd, vilket gör att solelprojekten går bra att genomföra även under coronakrisen, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

Det är också väldigt glädjande att de fastighetsägare som börjat bygga solel fortsätter att beställa solelanläggningar trots krisen. Min bedömning är att det beror på att solel både sänker driftkostnaderna och att det är en långsiktig investering i hållbarhet, avslutar Axel Alm.

Stapeldiagram över solelutvecklingen i Sverige

Diagram över solelutvecklingen i Sverige, 2017 – 2019

Solkompaniets tillväxtresa fortsätter, förra året flyttade bolaget till nya lokaler i Göteborg och nu i sommar gick flytten för huvudkontoret till ett eget hus i Årsta, med utmärkta möjligheter att installera solel på taket. Samtidigt har dotterbolaget IBC SOLAR, som säljer solelmaterial till lokala och regionala installatörer öppnat försäljningskontor även i Helsingborg och Linköping.

Kontakt: Axel Alm, vd 076-853 58 79, axel.alm@solkompaniet.se

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solel till företag i Sverige. Bolaget omsatte 2019 över 200 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solelanläggningar på tak hos större fastighetsägare. Bolaget bygger även större solelparker. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige.

Källa statistik: Energimyndigheten och Solkompaniets bearbetning