Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Analys visar värdet av egen solel

Solpark

Högsommarvärme gav extremt höga elpriser

Under torsdagen hade alla i Sverige som bor söder om Gävle extremt höga elpriser. Spotpriset blev 84 öre, tre gånger så högt som en vanlig dag. När det är varmt och soligt blåser det oftast inte alls eller mycket lite. Något som är en av orsakerna till de höga elpriserna. En solig dag som igår ökar däremot produktionen från solel kraftigt. Solkompaniets analys visar att värdet på solelen är mycket hög dessa dagar eftersom den produceras den tiden på dagen när behovet av el, och därmed priserna, är som högst.

Elpriset under torsdagen var mitt på dagen över två kronor per kilowattimme. Grafen visar hur solelproduktionen och elpriset toppar under samma timmar. Solkompaniets analys visar att värdet för solel under torsdagsdygnet blev drygt 1,30 öre per kilowattimme. Det innebär att de 40 000 villaägare som installerat solel på sina tak inte drabbades av de höga elpriserna utan istället kunde sälja delar av sin extra höga produktion till ett extra högt pris.

Att som villaägare producera solel för sitt eget behov är alltid klimatsmart, därför är det extra kul att de också är vinnare på elmarknaden när högsommarvärmen slår till, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet.

Högst elpris när solelanläggning producerar som mest

Det höga värdet för solelen skapar även incitament för att bygga solelparker i mellersta och södra Sverige. Speciellt i kustområden där solinstrålningen är hög. Vindkraft och solel har olika produktionsmönster. De producerar olika timmar på dygnet, olika per säsong och olika vid hög- respektive lågtryck. Tillsammans får de en produktion som ger en jämn profil vilket är bra för elsystemet.

Det visar att Sverige behöver mer solel och det är den enda energiform som kan byggas ut kraftigt i mellersta och södra Sverige, fortsätter Öhnell. Det som också gör solelen unik är att den går att bygga både småskaligt på allt från villor och skolor till stora solelparker, avslutar Johan Öhnell.

Sverige har stora ytor som kan användas för solelparker. En beräkning som Solkompaniet gjort visar att vi på drygt två procent av de öppna ytorna kan producera tio procent av elbehovet i Sverige. Det motsvarar vad fyra miljoner elbilar förbrukar på årsbasis. Idag utgör solelparker mindre än en promille av Sveriges elbehov.

Graf: Analys av Solkompaniet med en dag av högsommarväder och elpriser för torsdag 25 juni 2020

Kontakt: Johan Öhnell, ordförande 0708 51 58 50 johan.ohnell@solkompaniet.se

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solel till företag i Sverige. Bolaget omsatte 2019 över 200 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solelanläggningar på tak hos större fastighetsägare. Bolaget bygger även större solelparker. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige.