Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Villaägare med solel vinnare i sommar

Svarta solceller på svart tak

Denna sommar började med högtrycksväder som gjorde att elpriset steg kraftigt. I juni var priset lika högt som i januari och slutet av juni var elpriset över två kronor per kilowattimme under några timmar mitt på dagen. I Sverige har mer än 40 000 villaägare installerat solceller som gör att de inte behöver köpa el på dagtid på sommaren utan istället kan sälja el.

Sverige har en stor brist på el i mellersta och södra Sverige. Under juni medförde det att elpriserna steg kraftigt för alla som bor söder om Gävle. De som bor norröver betalade mindre än hälften för sin el i juni. Solkompaniets analys av timpriserna för juni månad för solel visar att elpriserna är som högst när solelen producerar som mest. Mervärdet för solel ökar med högre elpriser.

Högst elpris när solelanläggning producerar som mest

En miljon villaägare har idag värmepumpar, många går att även att använda för att kyla sitt hus varma sommardagar, vilket gör att elförbrukningen ökar även på sommaren. Elbehovet för både privatpersoner och företag i juni var så stort att även det fossileldade kraftverket i Karlshamn var tvungna att köra igång för att täcka vårt elbehov.

Alla villaägare som har solel på sina tak är vinnare. De producerar all den el de behöver själva under den tid när solen som står högst och kan dessutom sälja överskott ut på nätet, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet. Dessutom bidrar de till att minska behovet av fossil energi genom att de säljer sitt överskott.

Solkompaniets analys visar att medelvärdet på solel under juni var 32 procent högre för solel genom att den produceras som mest när priserna är som högst. Jämförelsen är med medelvärdet av spotpriset under juni.

Antalet villaägare med solel har ökat kraftigt de senaste åren, men fortfarande har bara två procent av villaägarna installerat solel, över hälften av Sveriges villor har utmärkta förutsättningar för solel, fortsätter Johan Öhnell.

Det höga värdet för solelen skapar även incitament för att bygga solelparker i mellersta och södra Sverige. Speciellt i kustområden där solinstrålningen är hög. Vindkraft och solel har olika produktionsmönster. De producerar olika timmar på dygnet, olika per säsong och olika vid hög- respektive lågtryck. Tillsammans får de en produktion som ger en jämn profil vilket är bra för elsystemet.

Det visar att Sverige behöver mer solel och det är den enda energiform som kan byggas ut kraftigt i mellersta och södra Sverige, säger Johan Öhnell. Det som också gör solelen unik är att den går att bygga både småskaligt på allt från villor och skolor till stora solelparker, avslutar Johan Öhnell.

Sverige har stora ytor som kan användas för solelparker. En beräkning som Solkompaniet gjort visar att vi på drygt två procent av de öppna ytorna kan producera tio procent av elbehovet i Sverige. Det motsvarar vad fyra miljoner elbilar förbrukar på årsbasis. Idag utgör solelparker mindre än en promille av Sveriges elbehov.

Graf: Analys av Solkompaniet med en dag av högsommarväder och elpriser för 25 juni 2020.

Kontakt: Johan Öhnell, ordförande 0708 51 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solel till företag i Sverige. Bolaget omsatte 2019 över 200 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solelanläggningar på tak hos större fastighetsägare. Bolaget bygger även större solelparker. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel, dessutom håller vi utbildningar inom solel. Dotterbolaget IBC SOLAR är återförsäljare av tyska IBC SOLAR:s solelprodukter till lokala och regionala installatörer i Sverige.