Nyheter & debattinlägg

Investeringsstödet öppnas upp igen

Fyra personer framför solcellsanläggning

I budgetpropositionen får vi får glädjande nog en förlängning av investeringsstödet. Det öppnas upp igen efter den stängning som gjorde i somras. Det sänks till tio procent och gör att företag och kommuner, samt med all säkerhet även bostadsrättsföreningar och lantbruk, kan få investeringsstöd igen 2021. Totalt anslås 260 miljoner kronor, vilket med den nya lägre procentsatsen räcker till 2,6 miljarder i totala investeringar i solel. Det är precis vad Solelkommissionen efterfrågat, det behövs en utfasning av stödet, inte ett snabbstopp. Regeringen kommer återkomma med hur detaljerna ser ut senare i höst.

Däremot ges inga besked om vad som gäller för de som står i kön idag. Snabbstoppet i somras ledde till en att många sökte och idag står 15 000 villaägare i kön, samt närmare 5 000 större solelanläggningar som företag, kommuner, BRF:er och lantbruk vill bygga. Vi ser fram emot ett positivt besked även för dessa att nya pengar anslås till innevarande år. Förra hösten tillsköt regeringen 500 miljoner kronor till de som stod redan stod i kön.

Grönt avdrag för bland annat solel som det tidigare kommunicerats om, kommer att genomföras för de villaägare som söker och bygger efter 1 januari 2021.

Läs om fler solelnyheter i höstens budgetproposition: Regeringen förbättrar villkoren på stora tak

Läs mer från regeringen om “Industrins gröna omställning i höstbudgeten 2020” 

Om Solelkommissionen

Solelkommissionen är ett initiativ som vi på Solkompaniet startade år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel, nämligen HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.

Läs mer om vårt arbete i Solelkommissionen