Nyheter & debattinlägg

Drönare för snabbare projektering

Kungsmässan - projekteringsbild från ovan

Visste du att vi på Solkompaniet använder oss av drönare för att projektera våra solelanläggningar? Fördelarna är flera, det sparar tid, minskar risken för felmätningar och är säkrare ur arbetsmiljösynpunkt eftersom vi kan hålla oss på marken under inmätningsmomentet. Med hjälp av drönaren fotar vi av en byggnad från olika vinklar och väderstreck och genom en särskild mjukvara får vi ut både en 2D- och en 3D-modell. Med hjälp av den högupplösta 2D-modellen kan vi i ett CAD-program rita upp och projektera en solcellsanläggning. 3D-modellen ger oss information om taklutning, avstånd till kringliggande byggnader och mått på objekt som kan skugga. Allt för att vi ska kunna ta fram en så optimerad solelanläggning som möjligt.

Bilden: Ovanför syns Kungsmässan i Kungsbacka, en anläggning som Niclas Bengtsson, en av Solkompaniets säljande projektörer, ritat upp. Anläggningen kommer att installeras under hösten.

Solkompaniet är marknadsledande på solel till företag – sedan 2010. Se exempel på anläggningar som vi byggt under årens lopp.