Nyheter & debattinlägg

Snabbare tillstånd för solelparker

Får med solcellspark bakom sig

Regeringen har i november kommit med ett förslag om att korta tillståndstider och skapa en kontaktpunkt för tillstånd för de som vill bygga förnybar elproduktion. Förslaget är enligt Solelkommissionens bedömning bra för mindre aktörer genom att Energimyndigheten får i uppdrag att vara kontaktpunkten och sammanställa det som krävs för att få bygga en solelpark. Det gör det enklare och att det förhoppningsvis går snabbare att bygga mindre solelparker för privatpersoner, lokala företag och andelsföreningar.

Förslaget är nu ute på remiss. Nätverket Solelkommissionen är en av remissinstanserna och kommer att svara på förslaget i januari 2021.

Bilden ovan: Solhagen i Torphyttan – solelpark om 500 kilowatt som Solkompaniet installerat åt Linde Energi i år.

Vilka är Solelkommissionen?

Solelkommissionen är ett initiativ som startade år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi. Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras.

Läs mer om vårt arbete i Solelkommissionen