Nyheter & debattinlägg

Solceller kombinerat med jordbruk

Solceller i kombination med jordbruk

Kan solceller och odling kombineras på samma markyta? Flera forsknings- och utvecklingsprojekt runt om i världen tyder på att solcellerna kan ge både bättre skördar, agera skydd för grödor under torrperioder och samtidigt ge högre elproduktion.

Nu pågår ett forskningsprojekt som ska testa och utvärdera solelproduktion kombinerat med traditionell jordbruksverksamhet på nordligare breddgrader, närmare bestämt utanför Västerås. Där ska Solkompaniet bygga ett så kallat agrivoltaiskt system samt en yta med enbart solceller. Som kontrollyta används mark med enbart odling.

Det agrivoltaiska systemet kommer att bestå av vertikalt placerade bifacial-solcellsmoduler, vilket innebär att modulens båda sidor genererar el. Den vertikala placeringen ger en kostnadseffektiv installation och stora jordbruksmaskiner kan köras mellan raderna med solceller. Under projekttiden studeras bland annat solinstrålning, solelproduktion, kvalitet på gröda och skördeavkastning. Dessa data används för att hitta de optimala systemen för olika geografiska platser, med hänsyn till mat, vatten och energi.

Projektet pågår under 2020-2022 och finansieras av Energimyndigheten. Projektpartners är Mälardalens Högskola, Kärrbo prästgård, Solkompaniet Konsult, SLU, Uppsala Universitet, SMHI, Università Cattolica (Italien) och NASA (USA).

Bilden: Ovanför syns ett exempel på ett agrivoltaiskt system, odling kombinerat med solceller på samma yta.

Läs mer om forskning och utveckling på Solkompaniet