Nyheter & debattinlägg

Skandinaviens första nollenergihotell

Solcellsfasad på hotell

Under februari färdigställs Nationalarenan 3, även känt som House of Choice. Fabege som byggherre för projektet har tillsammans med White arkitekter och Skanska byggt detta unika hotell i Arenastaden, Solna. House of Choice, som är en del av Nordic Choice Hotels, kommer med sin unika arkitektur, byggteknik samt materialval klassas som Skandinaviens första nollenergihotell på årsbasis. För att klassas som nollenergihus gäller utöver kraven för passivhus även att egenproducerad el är lika stor, eller större än byggnadens energibehov på ett år!

House of Choice är verkligen ett projekt i framkant där hållbara lösningar, till exempel solceller, har integrerats i arkitekturen och helheten, berättar Nina Johansson, projektledare på Solkompaniet.

Med kompetens och expertis inom solel har Solkompaniet varit med under hela projektet, från ett tidigt konsultskede till installation. Konsultarbetet har bland annat inneburit måttanpassning för solceller, ett effektivt utnyttjande av husets takytor samt beräkningar av skuggningspåverkan av omkringliggande hus. Själva installationen av solcellerna täcker nu en yta om totalt 2 500 kvadratmeter. Solceller finns integrerade i hotellets tak, fasad samt glastaket som täcker hotellets ljusgårdar. Totalt är den installerade solcellseffekten 499,6 kilowatt.

Se fler bilder från installationen