Nyheter & debattinlägg

Hög efterfrågan parkerar solpanelpriserna 2021

Glas-glas solceller, installerade av Solkompaniet

Överproduktion jämfört med realiserad efterfrågan, gjorde att de globala solpanelpriserna nådde en bottennotering i augusti 2020. När vi nu kliver in i ett nytt år råder helt motsatta förhållanden. Kina har i sin nya femårsplan beslutat om ambitiösa mål för förnybar energi, vilket över en natt gjorde att utbudet av solpaneler plötsligt är lägre än efterfrågan. Dessutom har råvarorna på bland annat glas och silver blivit dyrare. Vid ingången av februari 2021 har priserna på moduler höjts med cirka 15 procent, tillbaka till nivåer vi hade i december 2019. Den globala efterfrågan kommer att fortsätta öka under året och överstiga tillgången på solceller under årets andra halvår. Det här innebär att prognosen för årets förväntade produktivitetsvinster inte kommer att slå igenom i prisbilden. Därmed är vår prognos att den nu uppnådda höga prisnivån kommer hålla i sig hela året.

Även med dagens högre solpanelpriser är avkastningen bättre på solelanläggningar än på fastigheter. Det gör att vi känner oss trygga i att investeringarna fortsätter. Efter det nyligen avvecklade investeringsstödet agerar vi på en lönsam marknad utan stöd. Det bådar gott för framtiden. Idag har det nästan blivit en hygienfaktor att ha solceller på sitt tak, säger Adam Bernunger, försäljningschef på Solkompaniet.

Om Solkompaniet

Solkompaniet är marknadsledande på solel till företag sedan 2010. Oavsett var ni befinner er i era solcellsplaner så hjälper vi er. Se exempel på några av alla de solelanläggningar vi byggt under årens lopp på vår referenssida.