Nyheter & debattinlägg

Jobba för ett mer hållbart samhälle – vi rekryterar!

Jobba hos oss tillsammans med sköna kollegor!

Solkompaniet har drivit solelbranschen i över tio år och det vill vi fortsätta göra. Vi planerar att detta år installera minst 200 000 paneler på tak. Under de kommande tre åren tredubblar vi det antalet. Samtidigt bygger vi allt fler anläggningar på mark och dessa kommer stå för ännu fler installerade paneler. Det betyder att vi tänker växa från 120 till 200 – 300 medarbetare de kommande åren. Det är stort. Vill du vara en del av ett tillväxtbolag där vi arbetar tillsammans för att öka andelen förnybar energi?

Solkompaniets nya HR- och Marknadschef, Heidi Öller, berättar att Solkompaniet i år speciellt kommer att satsa på kärnan i organisationen: installationsverksamheten.

Vi kommer att både rekrytera egen personal och bygga strategiska nätverk eftersom vi tror på att framtidens organisationer ska vara sociala nätverk där vi driver mot samma mål med öppenhet och tydliga förväntningar. Förutom att ha de nöjdaste kunderna så tänker vi också vara den bästa arbetsplatsen och samarbetspartnern i branschen. Det är ett ambitiöst mål som också kräver fokus på tydligt, autentiskt och mänskligt ledarskap.

Just nu rekryterar Solkompaniet två strategiska roller:

  • Chief Operation Officer (COO) för att leda projektverksamheten i den kommande tillväxtfasen
  • produkt- och inköpschef som ständigt utvecklar vårt kunderbjudande

Nyfiken på andra typer av tjänster hos oss? Vi har även flera andra tjänster lediga. Om du är intresserad av någon annan tjänst så kom ihåg att klicka på Connect och skapa en profil i vår kandidatbank så vet vi att du är nyfiken på oss!

Solkompaniet finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Helsingborg.