Nyheter & debattinlägg

Batterilager på Elmia kapar effekttoppar

Installation av batterilager i Jönköping

Tillsammans med vår kund Jönköping Energi har vi installerat ett större batterisystem på Elmia-mässan. På mässan finns sedan tidigare en solelanläggning på 255 kilowatt. Och nu finns det även ett batteri i anslutning. Batteriet är ett litium-järnfosfatbatteri. Batteriet kan ge 100 kilowatt i effekt och lagra 150 kilowattimmar energi. Unikt är dess snabbhet. Batterilagret stöttar dels upp frekvensregleringen i elnätet, men kan också reagera snabbt och kapa effekttoppar. För slutkunden Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB innebär investeringen lägre elkostnader och ett säkrare elnät med mindre avbrott.

På bilden ovan ses från vänster William Ekholm, projektör batterilager på Solkompaniet och Carl-Johan Axén, enhetschef Fastighetstjänster, på Jönköping Energi under installationen av batterisystemet.

Mer information om batterisystem