Nyheter & debattinlägg

Hållbara leveranskedjor inom solelbranschen

Solkompaniet - vi bygger det hållbara samhället, på riktigt

Hållbara leveranskedjor handlar om miljöfrågor men även om social hållbarhet, det vill säga de personer som arbetar i och kring produkterna. Efter att New York Times uppmärksammat tvångsarbete kopplat till solcellsfabriker i Kina har vi de senaste månaderna haft ett extra fokus på just social hållbarhet kopplat till solcellstillverkning. Rent praktiskt blir det därför nu ett ännu större fokus på de delar i vår uppförandekod som handlar om att följa upp våra leveranskedjor. Vi har därför ökat frekvensen till att en gång i kvartalet följa upp våra leverantörer. Vi tycker det här är jätteviktigt och vi är glada över att flera av våra kunder tycker likadant!

Just nu utvecklas också ett givande samarbete inom vår branschorganisation Svensk Solenergi och vidare med europeiska Solar Power Europe. Tillsammans ser vi till att bygga ett mer hållbart samhället.