Nyheter & debattinlägg

Solelinstallation klar i uppmärksammat projekt

Agrivoltaics, solceller och lantbruk kombinerat

Tillsammans med en rad olika aktörer pågår ett unikt projekt utanför Västerås. Kan kombinationen av odling och elproduktion fungera och till och med öka produktiviteten? Under sedvanligt aprilväder med ömsom sol, regn och snö installerades de olika solelanläggningarna av Solkompaniet. Genom att jämföra olika system ska forskarna vid Mälardalens Högskola under en två-årsperiod studera bland annat solinstrålning, solelproduktion, kvalitet på gröda och skördeavkastning.

Media om Västerås-projektet

Projektet har fått stor medial uppmärksamhet. Här nedan ett urval av alla artiklar som hittills skrivits:

Läs gärna också vad vi tidigare skrivit om projektet: Solceller kombinerat med jordbruk