Nyheter & debattinlägg

Höga sommarpriser på el

Elpriser påverkas av den europeiska marknaden

Elpriset steg kraftigt i juni och i södra Sverige var det dubbelt så högt som i januari! Elkunder i Malmö hade ett spotpris på 74 öre i juni. Elkunder i Stockholm kom undan med 40 öre och bor du i Norrland var elpriset 35 öre. För alla som har solel känns det naturligtvis bra att elpriserna är som högst när ens egen solel produceras om bäst.

Att Sverige är uppdelat i fyra elområden där priserna är som högst ju längre söderut man kommer, skickar tydliga signaler att det behövs solelparker i södra Sverige för att öka den lokala elproduktionen och minska bristen på el. Och för alla som som har bra tak för solel blir det tydligt att det är dags för solceller!

Förra året hade vi samma situation med höga elpriser

Läs vad vi skrev då: Villaägare med solel vinnare i sommar