Nyheter & debattinlägg

Dags för nästa solreform – andelsägd!

Dags att öppna upp för andelsägd solel

Regeringen tillsatte redan år 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till villaägarna till de som bor i lägenhet. I utredningsdirektivet står det: ”En strävan bör vara att ge likartade förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”. Våren 2021 svarade energiminister Anders Ygeman på en fråga i riksdagen om när utredningen skulle vara färdig. Hans svar var att utredningen fortfarande pågick och att han tyckte det var viktigt att skapa förutsättningar för konsumenterna att vara med i energiomställningen, men att han inte kunde föregå utredningen. Läs mer på riksdagen.se

Solelkommissionen tycker det är dags att utredningen görs färdig och att reformen genomförs. Den skulle ha en mycket positiv effekt för utbyggnaden av mindre solelparker och öka acceptansen när vi som privatpersoner kan få en del av vårt elbehov från en solelpark i vårt närområde. Vi tycker att det är dags att det blir verkstad i denna fråga som så många har väntat på ända sedan 2017,

säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Vad är Solelkommissionen?

Vi är ett nätverk med ambitionen om att skapa bättre förutsättningar för den svenska solelsbranschen. HSB, IKEA, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan har tillsammans antagit ett mål om att det i Sverige år 2030 ska produceras 30 TWh (miljarder kilowattimmar) solel. För att nå dit behöver vi ha en nationell solelstrategi. Och göra klart reformen för att skapa förutsättningar för att även de som bor i lägenheter ska kunna vara delägare i solel.