Nyheter & debattinlägg

EU öppnar upp för ökad skattebefrielse för egenproducerad el

20210820 (6)

EU-kommissionen har kommit med förslag på ett nytt energiskattedirektiv i sitt arbete i att klimatanpassa EU:s regelverk. I artikel 16 lyfter de fram att skattebefrielse för egenanvänd förnybar energi kan ske utan hänsyn till andra EU-direktiv och -regler. Det skulle kunna lösa upp knuten med att Sverige gjort bedömning att en total skattebefrielse för solel på stora tak skulle kunna komma i konflikt med statsstödsregler.

Solelkommissionen stödjer i sitt remissvar till Finansdepartementet det nya energiskattedirektivet och vill att det ska bli extra tydligt med att skattebefrielsen inte bryter mot några regler.

Läs Solelkommissionens remissvar.

Vad är Solelkommissionen?

Vi är ett nätverk med ambitionen om att skapa bättre förutsättningar för den svenska solelsbranschen. HSB, IKEA, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan har tillsammans antagit ett mål om att det i Sverige år 2030 ska produceras 30 TWh (miljarder kilowattimmar) solel. För att nå dit behöver vi ha en nationell solelstrategi. Och göra klart reformen för att skapa förutsättningar för att även de som bor i lägenheter ska kunna vara delägare i solel.