Nyheter & debattinlägg

DN Debatt: Bekämpa klimatkrisen genom snabbare utbyggnad av förnybar el

Solcellspark i Sverige

I DN Debatt debatterar vår styrelseordförande Johan Öhnell med flera om de stora möjligheterna att snabbt bygga ut den förnybara elen för att bekämpa klimatkrisen. Ett exempel som lyfts fram är utbyggnad av solenergin, vilken idag endast står för 1 procent av den svenska elproduktionen men har potential att producera minst 10 procent av Sveriges el. Utbyggnaden av större solelparker är också något som tas upp i DN Debatt, där Öhnell med flera menar att det behövs ett tydligt mål och inriktning för vilken mark som ska användas. Staten bör även uppmuntra andelsägd solel, så att personer som bor i lägenhet kan bidra till att fler solelparker byggs, samt avskaffa ”straffskatten” på större solinvesteringar för att på så sätt realisera solkraftens potential på tak.

Läs artikeln på dn.se.