Nyheter & debattinlägg

Svenska kyrkan satsar på storskalig solel

Äga solceller tillsammans - andelsägande

Svenska kyrkan har antagit en Färdplan för klimatet fram till 2030 där man i ett viktigt initiativ önskar göra en ordentlig satsning på solel. Som en av de största fastighetsägarna i Sverige genom Prästlönetillgångarna som förvaltar skogs- och jordbruksmark, har Svenska kyrkan en mycket god potential för storskalig solel på mark. För att säkerställa ett effektivt och professionellt genomförande av denna satsning har Svenska Kyrkan valt att anlita Solkompaniet Konsult som partner och stöd med såväl tekniska utredningar, ekonomi och affärsmodeller samt förankringsarbetet vid etablering av flera solelparker.

Visionen är att på egen hand producera så mycket förnyelsebar solel som Svenska kyrkan själva gör av med på ett år!

Text: Christer L. Oxelius, christer.oxelius@solkompaniet.se

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?

Läs mer här!