Nyheter & debattinlägg

Debatt: Solkraft utmärkt komplement till vind

Solsidan

I Dagens Industri debatterar Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell med branschföreträdare på flera ledande energibolag om att omställningen till en helt förnybar elproduktion behöver påskyndas, särskilt då prognoser visar att Sveriges elbehov kommer fördubblas inom några decennier.

Det som bland annat debatteras är att utbyggnaden av vindkraft bör kompletteras med utbyggnad av stora solelparker. Dessa förnybara energikällor kompletterar varandra eftersom när solen står som högst under dagens ljusa timmar avtar vinden som sedan tilltar på dygnets mörka timmar när solen gått ned. Även mellan säsonger har vind och sol olika produktionsprofil. På sommaren blåser det mindre och solen skiner mer, på vintern blåser det mer och solen skiner mindre.

Enligt regeringens nationella plan förväntas solkraften öka med drygt två gigawatt till 2030. Öhnell med flera bedömer att solkraftens potential är den tiodubbla och tillgången på förnybar el är ett måste för Sveriges framtida konkurrenskraft. Om vi inte tar tillvara på de unika möjligheter som nu finns kommer investeringarna att leta sig till andra länder i Europa.

Läs artikeln på di.se.