Nyheter & debattinlägg

Miljöbalken får fokus på klimatförändringar

Webb

Just nu pågår ett arbete med att revidera miljöbalken, det vill säga den lagstiftning som reglerar hur vi tar hand om naturen. Miljöbalken hanterar till exempel tillstånd för de som vill bygga förnybar energi, så den har stor betydelse för vind- och solelparker. Solelkommissionen, som kommer svara på remissen, stödjer helt och fullt förslaget att det införs en portalparagraf i lagen om att miljöbalken ska användas för att klimatförändringar ska minimeras. Genom att det blir en övergripande lagparagraf är syftet att alla verksamheter ska ta hänsyn till att klimatförändringar blir så små som möjligt. Vi räknar även med att det kommer att underlätta för solelparker, som förändrar naturmiljöer, men som samtidigt är viktiga för klimatet.

Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se