Nyheter & debattinlägg

Interna nät på flerbostadshus 2022

Fotografering av Sommar 2021 I stockholm  Fotograferings datum 2021-08-20  Fotograf: Magnus Grimstedt

Nu har regeringens nya förordning för interna nät kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra elen på ett internt nät till de andra byggnaderna. Det går även om det interna nätet berör mer än en fastighet. Dagens regelverk har inte tillåtet att föra solel mellan olika bostadsbyggnader som idag har krav på sig att ha en egen anslutningspunkt till elnätet.

– Förändringen innebär att bostadsrättsföreningar, privata och allmännyttiga bostadsbolag kan bygga större solelanläggningar på de bästa soltaken och dela den med de andra husen som ingår i samma förening. Och därmed erhålla energiskattebefrielse på all den el som egenanvänds i föreningen, helt enkelt en utmärkt förbättring, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

De nya reglerna öppnar även upp för att dela energi och därmed även lagring och laddning mellan kunder som ligger i anslutning till varandra. Ett första steg för att skapa förutsättningar för energigemenskaper! Det kräver dock en investering i ett internt nät och det återstår även att se hur stora dessa interna nät får vara. Det är inte reglerat i förordningen utan det kommer utformas en praxis när kunder vill bygga interna nät. Solelkommissionen anser att det bästa för energigemenskaper är att reglerna ändras och tillåter virtuella nät, det vill säga att ett antal kunders elabonnemang avräknas gemensamt. Då krävs inga investeringar i nya interna nät, vilket både gör det billigare och är bättre ur hållbarhetssynpunkt än nya nät.

Läs förordningen här.

Vad är Solelkommissionen?

Vi är ett nätverk med ambitionen om att skapa bättre förutsättningar för den svenska solelbranschen. HSB, IKEA, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan har tillsammans antagit ett mål om att det i Sverige år 2030 ska produceras 30 TWh (miljarder kilowattimmar) solel. För att nå dit behöver vi ha en nationell solelstrategi. Och göra klart reformen för att skapa förutsättningar för att även de som bor i lägenheter ska kunna vara delägare i solel.