Nyheter & debattinlägg

Solel som tjänst – grön el till ett fast pris

Bild 6

Många företag vi träffar idag har ambitiösa hållbarhetsmål. Både företagen och deras kunder efterfrågar ett allt starkare fokus på hållbarhet och miljö. Dessutom påverkas företag av nya krav, regler och lagar gällande till exempel miljö, klimat och utsläppsrätter. Oavsett vilken bransch du verkar inom så är dessa frågor högst relevanta.

Skapa besparingar och klimatnytta från dag ett. Med solel som tjänst kan ni producera solel utan att binda kapital. Ni upplåter ert tak till oss och köper den solel som anläggningen producerar till ett fast kilowattimmepris, som ofta ligger betydligt lägre än ert nuvarande elpris. När avtalstiden löpt ut kan ni välja att förlänga avtalet eller att köpa ut anläggningen.

Detta passar er som vill:

  • producera egen grön el utan att binda kapital i en solelanläggning
  • sänka era totala elkostnader
  • framtidssäkra ert elpris i 10 – 20 år till ett fast kilowattimmepris
  • slippa tänka på service och underhåll av en solelanläggning

Solel som tjänst är ett samarbete mellan Solkompaniet och Rabbalshede Kraft, där Solkompaniet bygger en anläggning tillsammans med Rabbalshede Kraft som också finansierar, äger och underhåller anläggningen.

Läs mer om hur du kan producera grön el med solceller, utan att investera i en anläggning.

Kontakta Mikael Millerlei på mikael.millerlei@solkompaniet.se eller på 072 – 206 28 82 om du vill veta mer!