Nyheter & debattinlägg

Vd Axel Alm summerar solelåret 2021 och ser ljust på 2022

Axel

2021: Turbulent år för branschen, men fortsatt tillväxt för solel i Sverige!
Under det gångna året har vi på Solkompaniet förberett oss för den spännande tid vi och solelmarknaden står inför. Vi har växt med 60 procent, anställt 80 nya medarbetare samt utvecklat våra affärsområden för att skapa rätt fokus. Som vanligt är det våra fantastiska kunder som fortsätter fylla sina tak och sin mark med solpaneler som gör det möjligt.

Ett affärsområde som verkligen vuxit snabbt är Markutveckling. Solelparker har nu blivit lönsamma och det väcker mycket stort intresse hos kunderna. Det står allt mer klart att solceller på mark kommer stå för en betydande del framöver. Extra stolta är vi över att vara med och driva utvecklingen av agrivoltaics, att kombinera jordbruk och solbruk. Att kunna skörda dubbelt ökar produktiviteten för lantbruket och har dessutom glädjande positiva effekter för biodiversiteten då artrikedomen gynnas av komplexiteten med refuger och tillkommande skuggor.

Solelbranschen växer. År 2020 sysselsatte branschen cirka 3400 personer. Jag är extra glad att Solelskolan utbildat 500 personer under 2021. Tvåmånaderskurserna med arbetsförmedlingarna och kurserna med yrkeshögskolorna känns extra viktiga. Solelskolan har handgripligen ordnat jobb för mer än 100 personer som gått från utanförskap rakt in i byggandet av morgondagens samhälle! Alla dessa morgondagens gröna hjältar skapar potential för vår bransch att växa.

Trots en andra och tredje våg av coronapandemin, blockeringen av Suezkanalen samt pristurbulens som lett till omfattande omplanering, har solelmarknaden fortsatt att växa i Sverige. Vi har verkligen fått kämpa för att kunna leverera enligt plan till våra kunder och det är skönt att gå in i 2022 med mindre turbulens. För takanläggningarna har gränsen för skattebefrielse för egenproducerad förnybar el som höjdes från 255 kilowatt till 500 kilowatt i installerad effekt ifjol betytt mycket. Det gav effekt under årets sista månader, men framförallt ökad potential för 2022 och framåt. Också det gröna avdraget för privatpersoner, som infördes den 1 januari 2021 har gett effekt. Vi är glada att Solelkommissionen idogt fortsätter skapa goda förutsättningar för branschen.

Villamarknaden går nu som tåget. Det syns inte minst hos vårt grossistbolag IBC SOLAR som vuxit med mer än 130 procent under året. 2021 var också året då parkmarknaden tog fart – på riktigt! Vi byggde bland annat landets största park, 18 megawatt i installerad effekt, samt Sveriges då största solelpark med tvåsidiga moduler i Varberg. Detta är bara början!

Det ser alltså bra ut för solel år 2022. Alla segment utvecklas nu snabbt. Med den nuvarande utvecklingen kan Sverige bli en gigawattmarknad under året. Kanske slutar vi prata om solel i megawatt, för att istället prata om procent av elsystemet? Vi ser verkligen fram emot det här året och kommer tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare att fortsätta bygga det hållbara samhället – på riktigt!

Soliga hälsningar
Axel Alm
Vd, Solkompaniet