Nyheter & debattinlägg

Energimyndigheten finansierar innovativt projekt – Solkompaniet, Solgrid och Krafthem får förtroendet

Solelpark

Energimyndigheten finansierar innovativt projekt – Solkompaniet, Solgrid och Krafthem får förtroendet

Solkraft är hållbart, lönsamt och leder till lägre elpriser. Solelmarknaden växer starkt och solel går snabbt att etablera och sätta i drift. Energimyndighetens beslut i att stötta satsningen på smarta solelparker som Solkompaniet tillsammans med Solgrid och Krafthem ska genomföra är precis vad som behövs för att driva omställningen.

Under 2021 ökade antalet installerade solelanläggningar med 52 procent jämfört med året innan. I juli förra året höjdes gränsen för skattebefrielse för egenanvändning av solel till 500 kilowatt, vilket är en fråga Solelkommissionen drivit länge. Det innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar förnybar el.

De senaste åren har en rad förenklingar kommit till både för företag och privatpersoner som väljer att investera i egenproducerad el, men fortfarande kommer endast 1 procent av Sveriges el från solen. Det finns därmed en stor outnyttjad potential för solel i Sverige. För att ta tillvara på potentialen krävs det att vi går i handling; fattar beslut, skapar rätt förutsättningar och börjar bygga!

Smarta solelparker – stor skillnad för framtidens elanvändning

Nu tar solelbranschen ytterligare ett stort steg i rätt riktning. Energimyndighetens beslut i att finansiera ett forskningsprojekt som Solkompaniet Konsult tillsammans med Solgrid och Krafthem ska genomföra är precis vad som behövs för att driva omställningen. Projektet går ut på att bygga en smart storskalig solelpark bestående av reglerbara växelriktare, batterier och ultrakondensatorer som är kopplade till innovativa AI-drivna reglersystem. Om projektet lyckas så innebär det en stor skillnad för elanvändningen i framtiden.

Petter Sjöström, en av Solkompaniets grundare, berättar.

– I Sverige har vi mest sol på sommaren, och vi har sol på dagarna. Den kritik som oftast riktas mot solkraft [och vindkraft] är att vädret i Sverige varierar, vilket förstör i elnätet. Med hjälp av att komplettera med batterier och ultrakondensatorer, som är olika typer av energilagringsmedier, så blir vi mindre väderberoende. När alla på morgonen sätter på sin kaffekokare och energikonsumtionen går upp, så har vi ett batteri som är laddat med förnybar solel.

Det är så här vi tar nya steg framåt – genom att driva utvecklingen tillsammans!

Läs Energimyndighetens pressmeddelande här: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/energimyndigheten-stottar-satsning-pa-smarta-solelparker-och-blykylda-reaktorer/

Läs mer om projektet här: https://www.nyteknik.se/premium/smalandska-pilotparken-visar-vagen-for-20-gw-solceller-7029018

Källor: