Nyheter & debattinlägg

Solpunkten vinnare av Skåne Solar Award 2021

Solpunkten

Kristianstad visar upp att de satsar på hållbar energi

När energibolaget C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land? Jo, det visade sig fungera alldeles utmärkt, trots sina 2,32 meter under havsnivån. Faktum är att förutsättningarna på dessa åtta hektar av sankmark tvärtom var som gjorda för ändamålet. Soltillgången är väldigt hög och marken (sankmark) är inte lämplig för vare sig bostäder eller åkermark. Solparken består av cirka 10 000 solpaneler som står i prydliga rader riktade mot solen. Den gröna elen som genereras används av de företag och privatpersoner i Kristianstad som väljer att vara en del i denna miljöomställning. Genom att teckna avtal med C4 Energi så kan de få 100% förnybar el.

Skåne Solar Award 2021 – grattis C4 Energi

Skåne Solar Award belönar södra Sveriges finaste solanläggning, där priset tilldelas den anläggning som färdigställts under 2020 och som genom koncept, design eller på annat sätt speciellt bidragit till att öka intresset för solkraft. De anläggningar som är innovativa och nyskapande premieras särskilt.

Skåne Solar Award 2021 gick av stapeln idag, och det gläder oss att kunna meddela att Solpunkten är årets vinnare! Grattis C4 Energi och tack för ett fint samarbete.

Juryns motivering:

Solpunkten bidrar till att nyansera bilden av solparker på jordbruksmark och till att göra lågeffektiv outnyttjad mark högproducerande. Anläggningen är ett bra exempel på hur solcellsparker även fungerar i stadsnära miljö. Denna solpark visar hur solceller kan utnyttjas för att öka värdet av mark med små alternativa användningsmöjligheter: Mark som inte kan användas till bostäder eller har låg avkastning för lantbruket. 

Anläggningen är ett inspirerande och vackert inslag i miljön och fångar förbipasserande resenärers blickfång med ett ypperligt läge utmed en högtrafikerad väg. Solparken är ett lysande exempel på en solklar placering av storskalig solelproduktion och det är också intressant att flera olika affärsmodeller och ägarkoncept testas i samma park. 

Läs mer om Solpunkten!

Solcellspark på sankmark i Kristianstad | Solkompaniet

Solpunkten finalist (c4energi.se)