Nyheter & debattinlägg

Solelbranchen fortsätter slå rekord

Solskenet

Vet du hur många solelanläggningar som var installerade i Sverige för sex år sedan? Ungefär 10 000. Idag finns det drygt 92 000 nätanslutna anläggningar och det produceras cirka en terawattimme, TWh, solel i Sverige. Det motsvarar cirka en procent av den svenska elanvändningen. Samhällets ökande elektrifiering och att vi vill öka andelen förnybar el gör att vi behöver fortsätta bygga ut solelen.

Källa: https://bengtsvillablogg.info/ (hämtad 2022-04-01)

 

Igår presenterade Energimyndigheten 2021 års statistik över antal nätanslutna solelanläggningar i Sverige, och branschen fortsätter slå rekord. I fjol ökade antal installerade anläggningar med 21 procent och den installerade effekten ökade med 29 procent jämfört med året innan. Siffrorna indikerar att det byggs allt större anläggningar.

– Vi ser faktiskt att det är de stora anläggningarna som har ökat mest mellan åren 2020-2021. Små anläggningar, det vill säga det som kanske sitter på privatpersoners tak, har också ökat mycket men det är framför allt de jättestora anläggningarna som har kommit det senaste året, säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten, till SVT.

Enligt Energimyndigheten fanns det i slutet av förra året 92 360 elnätanslutna solelanläggningar i Sverige. Under 2021 installerades cirka 26 500 anläggningar med en installerad effekt om totalt 500 megawatt. Den sammanlagda installerade effekten i Sverige uppgår nu till cirka 1,6 gigawatt. Elproduktionen motsvarar ungefär lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen, menar Energimyndigheten.

– Det är jättekul att antalet stora solelanläggningar ökar, men utvecklingen behöva skyndas på. Vi uppmanar alla fastighetsägare och hyresgäster som har stora, platta tak att tänka till; utan solceller är taken en outnyttjad resurs som står och kostar pengar. En stor solelanläggning på tak är en lönsam affär som bland annat bidrar till sänkt driftkostnad och ökad klimatnytta som dessutom kan hjälpa er nå era hållbarhetsmål, säger vår vd Axel Alm.

Se filmen när fastighetsbolaget NREP och hyresgästen Speed Group berättar om solelanläggning i Borås och om sitt hållbarhetsarbete här (LinkedIn).

Källor:

https://bengtsvillablogg.info/

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/kraftig-okning-av-installerade-solcellsanlaggningar/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/installationer-av-solcellsanlaggningar-okar-kraftigt