Författararkiv

Nordens största soltak i drift – 5 megawatt

Bild1

En yta bestående av cirka 35 000 kvadratmeter av solceller är nu driftsatt på hyresgästen Speed Groups logistikanläggning i Borås. Ytan motsvarar cirka 6,1 fotbollsplaner med närmare 15 000 solpaneler. Det är den största solelanläggning någonsin på tak i Norden, med en installerad effekt om fem megawatt. Bakom investeringen står fastighetsbolaget NREP:s logistikgren, Logicenters. Solelanläggningen leasas […]

Kommentarer inaktiverade för Nordens största soltak i drift – 5 megawatt Läs mer →

Interna nät på flerbostadshus 2022

Fotografering av Sommar 2021 I stockholm  Fotograferings datum 2021-08-20  Fotograf: Magnus Grimstedt

Nu har regeringens nya förordning för interna nät kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra elen på ett internt nät till de andra byggnaderna. […]

Kommentarer inaktiverade för Interna nät på flerbostadshus 2022 Läs mer →

Miljöbalken får fokus på klimatförändringar

Webb

Just nu pågår ett arbete med att revidera miljöbalken, det vill säga den lagstiftning som reglerar hur vi tar hand om naturen. Miljöbalken hanterar till exempel tillstånd för de som vill bygga förnybar energi, så den har stor betydelse för vind- och solelparker. Solelkommissionen, som kommer svara på remissen, stödjer helt och fullt förslaget att […]

Kommentarer inaktiverade för Miljöbalken får fokus på klimatförändringar Läs mer →

Debatt: Solkraft utmärkt komplement till vind

Solsidan

I Dagens Industri debatterar Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell med branschföreträdare på flera ledande energibolag om att omställningen till en helt förnybar elproduktion behöver påskyndas, särskilt då prognoser visar att Sveriges elbehov kommer fördubblas inom några decennier. Det som bland annat debatteras är att utbyggnaden av vindkraft bör kompletteras med utbyggnad av stora solelparker. Dessa förnybara […]

Kommentarer inaktiverade för Debatt: Solkraft utmärkt komplement till vind Läs mer →

Widriksson Logistik laddar sina elfordon med egen solel

Widriksson

Widriksson Logistik AB är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm, Västberga och i Göteborg som fokuserar på last mile-distribution, det vill säga den sista delen i transportledet. De transporterar bland annat vitvaror och möbler eller livsmedel och mediciner som har krav på temperatur samt hygienisk och varsam hantering, till privatpersoner, företag och organisationer. De har satsat […]

Kommentarer inaktiverade för Widriksson Logistik laddar sina elfordon med egen solel Läs mer →

Miljöbalken stärks – Solelkommissionens remissvar

Bild

Solelkommissionen stödjer helt utredningens förslag att införa en portalparagraf om att klimatförändringarna ska minimeras. Det är ett bra steg men det krävs mer. Sverige har tillräckligt med solinstrålning, gott om mark och ett bra elnät för att ta emot solelproduktion som byggs på rätt platser. Det finns dessutom ett stort intresse att investera i solel […]

Kommentarer inaktiverade för Miljöbalken stärks – Solelkommissionens remissvar Läs mer →

Svenska kyrkan satsar på storskalig solel

Äga solceller tillsammans - andelsägande

Svenska kyrkan har antagit en Färdplan för klimatet fram till 2030 där man i ett viktigt initiativ önskar göra en ordentlig satsning på solel. Som en av de största fastighetsägarna i Sverige genom Prästlönetillgångarna som förvaltar skogs- och jordbruksmark, har Svenska kyrkan en mycket god potential för storskalig solel på mark. För att säkerställa ett […]

Kommentarer inaktiverade för Svenska kyrkan satsar på storskalig solel Läs mer →