Arkiv | Debatt

Debatt: Solkraft utmärkt komplement till vind

Solsidan

I Dagens Industri debatterar Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell med branschföreträdare på flera ledande energibolag om att omställningen till en helt förnybar elproduktion behöver påskyndas, särskilt då prognoser visar att Sveriges elbehov kommer fördubblas inom några decennier. Det som bland annat debatteras är att utbyggnaden av vindkraft bör kompletteras med utbyggnad av stora solelparker. Dessa förnybara […]

Kommentarer inaktiverade för Debatt: Solkraft utmärkt komplement till vind Läs mer →

DN Debatt: Bekämpa klimatkrisen genom snabbare utbyggnad av förnybar el

Solcellspark i Sverige

I DN Debatt debatterar vår styrelseordförande Johan Öhnell med flera om de stora möjligheterna att snabbt bygga ut den förnybara elen för att bekämpa klimatkrisen. Ett exempel som lyfts fram är utbyggnad av solenergin, vilken idag endast står för 1 procent av den svenska elproduktionen men har potential att producera minst 10 procent av Sveriges […]

Kommentarer inaktiverade för DN Debatt: Bekämpa klimatkrisen genom snabbare utbyggnad av förnybar el Läs mer →

Ny Teknik: Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller

Flerbostadshus

Andelsägande är utmärkt för dem som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel. Men det måste få ske på lika villkor som för dem som bygger på sina egna tak, skriver Ikea, HSB, Solkompaniet, Vasakronan och Telge Energi. Villaägare har sedan 2015 en skattefrihet för sol- och vindel som produceras för eget bruk. I […]

Kommentarer inaktiverade för Ny Teknik: Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller Läs mer →

Villaägarnas rätt att sälja solel som solel hotad

Solpaneler på svart villatak

Den 2 juli kom regeringens promemoria om ursprungsgarantier, UG. Energimyndigheten vill ta bort rätten till UG för villaägare för att de inte klarar administrationen när det blir så många privatpersoner i systemet. Solelkommissionen har föreslagit att elhandelsföretagen ska ta hand om administrationen och tagit fram en ombudslösning. Förslaget har fått stöd av ett antal elhandelsföretag. […]

Kommentarer inaktiverade för Villaägarnas rätt att sälja solel som solel hotad Läs mer →

Dags för nästa solreform – andelsägd!

Dags att öppna upp för andelsägd solel

Regeringen tillsatte redan år 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till villaägarna till de som bor i lägenhet. I utredningsdirektivet står det: ”En strävan bör vara att ge likartade förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”. Våren 2021 svarade energiminister Anders Ygeman på en fråga i riksdagen om när utredningen skulle […]

Kommentarer inaktiverade för Dags för nästa solreform – andelsägd! Läs mer →

ATL: Solkraft på åker är ett samhällsintresse

Solkraft

Övergången till helt förnybar elproduktion kräver ny syn på hur mark kan användas, skriver tolv företrädare för solelsindustrin i ATL. Läs artikeln här eller nedan. Elektrifieringen av Sverige kommer kräva betydligt mer energi och vi behöver öka takten för att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion om mindre än två decennier. Sol behandlas fortfarande som […]

Kommentarer inaktiverade för ATL: Solkraft på åker är ett samhällsintresse Läs mer →

Ny Teknik: Sverige bör ha ett mål på 30 TWh för solel

Solcellspark i Sverige

“Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att göra soleparker till ett riksintresse. Solelparker är del av Sveriges framtida energimix”, skriver företrädare för Solelkommissionen på debattsidan i Ny Teknik. Läs artikeln här eller nedan. DEBATT. Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att göra soleparker till ett riksintresse. Solelparker är del av Sveriges framtida energimix, skriver en rad aktörer […]

Kommentarer inaktiverade för Ny Teknik: Sverige bör ha ett mål på 30 TWh för solel Läs mer →