SolkompanietFAQHur är arbetsförhållandet i fabrikerna där ni köper panelerna från?

Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering.

Det här är en stor fråga som kommer att ta tid innan man har exakta och bra svar, men vi fortsätter att hålla trycket i den frågan. Det vi har gjort som företag är att tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram frågor som vi ställer till våra leverantörer. Det här gör vi i ett mönster där vi skickar samma frågor en gång i kvartalet för att få bättre och bättre svar hela tiden. Svensk Solenergi har också drivit frågan vidare till Solar Power Europe. Sakta men säkert tycker vi att vi får bättre uppmärksamhet kring den här frågan och får mer svar nu än tidigare.

Vi har även startat europeisk tillverkning av solcellsmoduler. Vi samarbetar med Meyer Burger som alldeles nu har kört igång produktionen av solpaneler där alla komponenter kommer från europeisk tillverkning. 

Se filmen när vår vd Axel Alm pratar om detta i ett av våra tidigare webbinarier.