SolkompanietFAQHur jobbar Solkompaniet med social hållbarhet?

Vi har en Code of Conduct som fokuserar mycket på social hållbarhet och Workers Rights som vi aktivt jobbar med mot våra leverantörer. Vi följer upp en gång i kvartalet för att se att de följer det.

Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence modell. Vi har också löpande dialog och ställer kontinuerligt krav gentemot våra leverantörer avseende mänskliga rättigheter, korruption, produktionsmetoder och utvinning av material etc. Solkompaniet har som mål att både kunna erbjuda CSR-godkända asiatiska tillverkare men även främja produktionen av solpaneler i Europa och erbjuder därför Europeiskt tillverkade paneler på flera olika nivåer.