Beroende på antaganden om elprisets prisförändringar i framtiden och kalkylräntan med mera så ger en investering i solceller på tak en internränta på cirka 5 till 12 procent (IRR).

Anläggningen är i princip underhållsfri och har garantier på upp till 30 år, vilket gör avskrivningen ytterst gynnsam.

Än viktigare för ekonomin är den positiva inverkan på driftnettot som sänks vilket ökar fastighetsvärderingen, vilket även gäller för en förbättrad energiklassning.