SolkompanietFAQHur lönsamt är balanstjänster?

Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga kan en mindre anläggning tjäna in sin investering första året medan en lite större anläggning går normalt redan med vinst.