SolkompanietFAQHur lönsamt är det?

För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 20 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år.

Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till slut.

Vi på Solkompaniet arbetar med en affärsmodell där markägaren får en procentuell ersättning av solelproduktionen (kWh x elpris) men med en lägsta garanterad ersättningsnivå per hektar och år.

Vad betyder det för dig?

Du har alltid en garanterad lägsta inkomst baserat på golv/minsta nivå per hektar och år. Ökar elpriset, ökar också din ersättning och förtjänst. Sjunker elpriset blir din ersättning aldrig lägre än garantinivån per hektar och år.

Läs mer på Solceller på markens webbplats.