Det grundar sig i hur stor elförbrukning fastigheten har. Värdet på den egenproducerade och egenanvända solelen är två till tre gånger så högt som det man säljer ut på marknaden. Därför är det viktigt att veta hur stor elförbrukning fastigheten har. Det innebär för dig att du sänker dina totala elkostnader som består av elpris, elnätsavgift och vanligtvis energiskatt (om du använder elen själv). När du bygger på taket så tjänar du pengar genom kostnadssänkningar snarare än intäktsökningar. I och med det ökade elpriset så blir det dock alltmer lönsamt att även sälja ut på elnätet.