SolkompanietFAQHur ser er leverantörskvalificeringsprocess ut?

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi välkomnar att många av våra stora kunder har höga krav på oss. Därför har vi ett hållbarhetsdokument där leverantörskvalificeringsprocessen är en central del.

Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner

  • Signerar och efterföljer Solkompaniets Uppförandekod (Code of conduct)
  • Är certifierade enligt ISO 9001, 14001 eller motsvarande, samt följer RoHS Direktivet 2011/65/EU*

Utöver skallkraven betygssätts varje samarbetspartner och leverantör på övriga kvalificeringsvariabler där varje del värderas på en skala mellan 1-10. Värdena viktas och vi får ett medelvärde. För att en solpanel från en leverantör ska kvalificeras måste det genomsnittliga värdet överstiga 7 på skalan.

*RoHS-direktivet 2011/65/EU = Det fastställer reglerna för begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Sådana farliga material är till exempel kvicksilver, bly, kadmium, polybromerade bifenyler, dibutylftalat, diisobutylftalat, sexvärt krom, polybromerade difenyletrar och liknande.

Så här ser vår leverantörskvalificeringsprocess ut:

  1. Code of Conduct: För att vara leverantör eller samarbetspartner till Solkompaniet måste företaget skriva på och följa vår Uppförandekod.
  2. Certifieringar: Företag som är samarbetspartner eller leverantör till Solkompaniet är ISO 9001 och 14001 certifierade eller motsvarande, samt följer RoHS Direktivet 2011/65/EU.
  3. Social hållbarhet (CSR): Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence modell.
  4. Ekonomisk hållbarhet: Vi utvärderar också våra leverantörer utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med leverantörer som är ’bankable’ och har hållbara finansiella strukturer. Bloomberg har tagit fram en modell, ’Tier-1 Solar Panels’ , vilken uppdateras ett par gånger per år och som vi också använder oss av i vår kvalificeringsprocess.
  5. Kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet: Vi utvärderar kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet utifrån funktionssäkerhet, leveranssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Vi följer också oberoende organisationers och instituts utvärderingar (t. ex. PVELs reliability score card) samt branschutvärderingar.
  6. Materialutvinning och ursprung: Vi granskar de komponenter och produkter vi använder. Varifrån kommer materialet, hur har det utvunnits och producerats?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Solkompaniet Sverige AB, orgnr. 5567801336 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata