SolkompanietFAQKan man beräkna den totala klimatpåverkan på en solcellsanläggning?

Det går att göra en hel del dock inte allt ännu. Solpanelerna är det som kommit längst. Där tittar vi på olika alternativ i CO2-belastning, på asiatiska paneler i förhållande till olika europeiska alternativ som vi har i vår portfölj. Vi gör en EPD, en så kallad Environmental Product Declaration (miljödeklaration), på det som är idag är möjligt att göra det på.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.