Watt är en enhet som används för att ange effekt (energiflöde). Prefixet ”kilo” representerar 1000 och används ofta för att korta ned ett tal så man slipper skriva ut så många nollor, då det i elproduktionssammanhang ofta rör sig om stora effekter.

Enheten kilowatt (kW) används med andra ord till att ange hur mycket energi per tidsenhet som till exempel produceras av en solcellsanläggning, eller går åt för att driva en elektrisk apparat, till exempel en vattenkokare.

Effekt (Watt)* 1000 (kilo) = kilowatt = kW