En kilowattimme (kWh) är en enhet som används för att ange produktion eller konsumtion av energi under ett visst antal timmar.

Många känner igen begreppet från sin elräkning där det används för att specificera vad hur mycket energi som konsumerats under en viss månad. Det används även för att ange hur stor energiproduktion en solcellsanläggning ger eller förväntas ge. När detta beräknas inför en solcellsinvestering multipliceras då solcellseffekten med uppskattat antal soltimmar på ett år i ett visst geografiskt område. Detta förklarar varför en solcellsanläggning vid ekvatorn producerar mer energi än i Norden.

En kWh innebär alltså: effekt multiplicerat med tiden [som effekten används].
1 kWh = 1000 W*timmar
Solelproduktion/år (kWh) = Solcellseffekten (kW) * soltimmar/år (h)

Anledningen till att man skriver kilowattimme istället för till exempel wattimme, är för att slippa behöva skriva ut alla nollor.