Är alla kollektivavtalade på Solkompaniet?
Ja. Samtliga anställda på Solkompaniet omfattas av kollektivavtal, vilket vi haft sedan 2013 då vi var först i branschen att kunna erbjuda det....
Hur ser er fordonsflotta ut?
Solkompaniets fordonsflotta består till största del av fordon som drivs enbart på el eller är hybridfordon samt en mindre andel bensin/diesel fordon. Samtliga fordon är klassade som lätta fordon (totalvikt < 3,5 ton) och uppfyller kraven enligt Euro 6 eller senare Euro-krav....
Hur är arbetsförhållandet i fabrikerna där ni köper panelerna från?
Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering. Det här är en stor fråga som kommer att ta tid innan man har exakta och bra svar, men vi fortsätter att hålla trycket i den frågan. Det vi har gjort som företag är att tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram…...
Har ni kadmium och tellurid i era solpaneler
Nej, det har vi inte då vi har kiselpaneler. Vi har inga tunnfilmspanaler, vilka innehåller kadmium och tellurid....
Vad är koldioxidpåverkan från era solelpaneler? Bidrar jag till något positivt för klimatet om jag installerar solceller?
Detta är en stor fråga och det är svårt att få helt korrekta ursprungsgarantier vid köp av kinesiska solcellsmoduler. Solkompaniet har som mål att både kunna erbjuda CSR-godkända kinesiska tillverkare men även främja produktionen av solpaneler i Europa och erbjuder därför Europiskt tillverkade paneler på flera olika nivåer. Genom de uppföljningar (audits) vi genomför kvartalsvis…...
Varför ska jag välja Solkompaniet?
Vårt koncept vad gäller stöd- och balanstjänster är att det skall vara enkelt för er som kund. Vi tar hand om allt från kontrakt, avtal, hårdvara, mjukvara, installation, driftstart och utbetalning av ersättning. Dessutom erbjuder vi ett par unika stöd- och balanstjänster. Solkompaniet är i särklass den största leverantören av solcellsanläggningar för fastighet och park.…...

FAQ

Frågor och svar om solel

Här får du svar på dina frågor kring solel, solceller och andra frågor kring solenergi. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på succesivt.